(FOTO i VIDEO) Za pranje tri miliona maraka nema krivaca

Foto: TNT portal

Nakon nalaza vještaka ekonomske struke o poslovanju firme Ekosirovina Visoko za period 2008-2012. godina, shvatio sam da mi je firma oštećena za 1.526.961 KM. Podnio sam krivičnu prijavu MUP-u Zeničko-dobojskog kantona protiv bivšeg direktora firme kao prvoosumnjičenog te protiv skladištara i knjigovođe.

Oni su proslijedili prijavu Kantonalnom tužilaštvu, koje je provelo dalji postupak bez imalo profesionalnosti sa očitom namjerom da zaštiti osumnjičene i oslobodi ih odgovornosti, što je nonsens u uređenim pravnim sistemima. Ovo su riječi Mirsada Husića, vlasnika firme Ekosirovina Visoko, kojim se obratio redakciji Oslobođenja i TV1 i zamolbom da pišemo o ovom slučaju.

Neprovođenje istrage

– Dana 28. februara uputili smo pritužbu sa zahtjevom da se naša krivična prijava proslijedi Federalnom tužilaštvu radi preispitivanja odluke. U žalbi su navedeni novi dokazi i zahtjevi za saslušanje određenih osoba, koje su iskoristile svoj status u firmi za pljačku i pranje novca u vrijednosti 3.316.531 KM, što je potkrijepljeno izvodima banaka i blagajničkim izvještajima. Tužilaštvo ZDK-a se nije ni osvrnulo na žalbu i navode. Dana 22. marta ponovo dobijamo obavijest o neprovođenju istrage, gdje se kao razlog tome navodi kako je nesporno utvrđeno da se ne radi o fiktivnim fakturama, bez uvažavanja ijedne naše primjedbe iz prigovora u kojem je apostrofiran iznos 1.526.981,83 KM, a sve fakture na koje se poziva i radi kojih se odbacuje cijeli slučaj iznose 463.201,57 KM, kazao je Husić.

On je objasnio da su 16. marta dostavili podnesak žalitelja Federalnom tužilaštvu, na ruke tužiteljice Jasne Pećanac, a 8. aprila dopunu podneska žalitelja na nalaze vještaka finansijske struke te nalaz vještaka grafologa koji je utvrdio da je “krivotvorenjem potpisa naša firma oštećena za 331.819,89 KM, što je 71,6 posto vrijednosti na koje se poziva glavni tužitelj ZDK-a Vesna Kaknjo u obrazloženju za odustajanje od dalje istrage”.

– U toku cijele istrage vještak koji je uradio i potpisao svoj nalaz na osnovu kojeg je podnesena krivična prijava MUP-u ZDK-a, nije pozvan ni saslušan niti u MUP-u niti u KT-u ZDK-a, što potvrđuje navedeno o namjeri Tužilaštva ZDK-a sa glavnom tužiteljicom Vesnom Kaknjo na čelu da zaštiti i oslobodi svake odgovornosti osumnjičene, sve po cijenu kršenja Krivičnog zakona, ustvrdio je Husić.

U Kantonalnom tužilaštvu su negirali navode Mirsada Husića uz tvrdnju da je sve provedeno po zakonu, a da je odluku potvrdilo i Federalno tužilaštvo. Spis je, vele, formiran na osnovu krivične prijave Društva za trgovinu, proizvodnju i usluge Ekosirovina Visoko sa potpisnicima prijave Mirsadom Husićem, većinskim vlasnikom, Mersadom Husićem, suvlasnikom i direktorom te Anvarom Husićem, suvlasnikom privrednog društva protiv Muhameda Husića, bivšeg direktora iste firme, Nijaza Muratspahića, vođe skladišta, i Avdije Sulejmanovića, knjigovođe društva, od 11. avgusta 2017. godine.

image
Mirsad Husić: Podnesak sam predao i VSTV-u i UDT-u / Muhamed Tunović

Prijavljeno djelo kvalifikovano je kao prevara u privrednom poslovanju iz člana 251. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZFBiH.

Kako je glavna tužiteljica na godišnjem odmoru, izjavu je dala Mirna Poljac, viši stručni saradnik za odnose s javnošću Tužilaštva.

– Na osnovu navedene krivične prijave, a po nalogu Tužilaštva provedene su određene istražne radnje, te je zatraženo vještačenje po vještaku ekonomske struke. Nakon što je Tužilaštvo zaprimilo nalaze i mišljenje vještaka, postupajući tužitelj (Brane Tomaš; op. a) je donio naredbu o neprovođenju istrage jer ne postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo, o čemu je podnositelj prijave i obaviješten. Po obavještenju o neprovođenju istrage, podnosilac prijave je uložio dvije pritužbe. Jedna je odbačena zbog neblagovremenog podnošenja (kasnije se ispostavilo da je podnesena u roku; op. a), odnosno nečitkog datuma na pečatu, dok je druga pritužba odbijena kao neosnovana, nakon čega se podnositelj pritužbe obratio Federalnom tužilaštvu radi preispitivanja odluke ovoga tužilaštva. Federalno tužilaštvo je nakon analize cjelokupnog spisa i predmeta odbio prigovor kao neosnovan, čime je potvrdio da je odluka, kako postupajućeg tužioca, tako i glavne tužiteljice ovoga tužilaštva, pravilna i zakonita, istakla je Poljac.

Šta kaže zapisnik

U odluci KTZDK o odbacivanju prijave je navedeno da je “neosporno utvrđeno da se ne radi o fiktivnim fakturama”, te da u “konkretnom poslovnom odnosu za prijavljeni period nije nastala šteta niti da je od bilo koga pribavljena protivpravna korist jer su fakture plaćene za isporučenu količinu robe koja je i zapremljena u Ekosirovinu”.

image
Mirna Poljac: Jedna pritužba je nečitka, druga neosnovana / Muhamed Tunović

Mirsad Husić je objasnio da je predao podnesak Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, dostavio im kompletnu dokumentaciju o ovom slučaju. Dostavio je dokumentaciju i Uredu disciplinskog tužioca – tužiocu Mirzi Hadžiomeroviću.

Mirsad Husić kaže kako je primijetio nelogičnosti u primopredajnom zapisniku još 2013. godine, kada je bivši direktor odlazio iz firme. Tada je, po njegovim navodima, u zapisniku predano robe u vrijednosti 50.000 KM, a u knjigovodstvu je u bilansu stanja zaliha bilo robe u vrijednosti 650.000 KM.

Za bivše radnike tvrdi da su bili sigurni da će za novac koji nedostaje biti po onoj narodnoj “pojala maca”, te da su znali “da ih neće sankcionisati ni policija ni tužilaštvo”.

Ostavite svoj komentar