Lociran državljanin Crne Gore koji predstavlja prijetnju sigurnosti BiH

Foto: Agencije

Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine locirala je osobu N.H. državljanina Crne Gore za koju je utvrđeno da predstavlja prijetnju javnom poretku i sigurnosti BiH.

Osobi je izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH u periodu od pet godina, nakon čega je stavljen pod nadzor u Imigracioni centar Službe za poslove sa strancima.

Kako prenosi Fena, ova osoba dovodi se u vezu sa organiziranim kriminalom i prometom opojnim drogama, a i ranije je bila predmetom rada sigurnosnih organa Bosne i Hercegovine.

Služba za poslove sa strancima će nastaviti da provodi pojačane mjere kontrole kretanja i boravka stranaca u BiH, te operativnim djelovanjem raditi na zaštiti sigurnosnog sistema, najavljeno je iz ove države institucije.