Mijenja se sporni član Zakona o PIO: Ko će i kakvu penziju primati?

Vlada Federacije BiH na prošlosedmičnoj sjednici je kroz tačku u kojoj se izjašnjava o inicijativama utvrdila odgovore na inicijative za utvrđivanje ustavnosti člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, a koje su, odvojeno, Ustavnom sudu Federacije BiH uputili potpredsjednik entiteta Milan Dunović i Kantonalni sud u Zenici.

Sadašnje obustave

Milan Dunović je, pisalo je Oslobođenje nedavno, prije određenog vremena kao još aktuelni potpredsjednik entiteta, podnio Ustavnom sudu Federacije BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti navedenog člana Zakona o PIO.

– Moj zahtjev se odnosi na Zakon o PIO, odnosno na član Zakona koji definiše ponovno zapošljavanje ljudi koji su već stekli uslove za starosnu penziju. Naime, po važećem zakonu, čovjek koji je stekao uslove za starosnu penziju, penzionisao se i počeo primati penziju, ukoliko se zaposli, gubi pravo na penziju. To nije nešto što postoji u ostatku Evrope i svijeta, čak je i u RS-u takva odredba stavljena van snage i to putem Ustavnog suda, kazao je Dunović, ukazavši da sadašnji propis, pak, omogućava da penzioner prima i penziju i naknadu za članstvo u upravnim i nadzornim odborima.

Iz Vlade je, prilikom utvrđivanja odgovora po ovoj inicijativi, istaknuto da je članom 116. “uređena specifična situacija koja dovodi do privremene obustave isplate penzije”.

– Naime, kada korisnik penzije stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, isplata penzije se obustavlja za period trajanja osiguranja. Zakonodavac je od ovog pravila napravio izuzetak kada se radi o članu privrednog društva ili druge organizacije, koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu, članu organa upravljanja ili nadzora koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu, osobi koja obavlja poslove na osnovu ugovora o djelu, autorskog ili drugog ugovora i za izvršeni posao ostvaruje ugovorenu naknadu, te osobi koja je izabrana ili imenovana na javnu funkciju, za čije obavljanje ostvaruje naknadu. Vlada FBiH je stava da kroz izmjene i dopune Zakona o PIO, čija je izrada u toku, izmijeni i spornu odredbu člana 116. Zakona, zaključila je Vlada.

Puna penzija

Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Kenan Spahić je za Oslobođenje pojasnio šta se konkretno kroz izmjene i dopune namjerava uraditi.

– Namjeravamo donijeti rješenje kakvo je postojalo i u ranije važećem zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju. Dakle, samo za opciju kada osoba ostvari punu penziju, a to je ili da je ostvarila penziju nakon 40 godina staža ili na osnovu toga kad napuni 65 godina života. E, u tim opcijama će faktički moći istovremeno primati i plaću i penziju, kaže Kenan Spahić.

Naš sagovornik ističe da je kroz “Komentare zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH”, čiji je on autor, upozorio da bi sadašnja situacija mogla dovesti do potrebe promjene.

– Omogućavanje rada nekom ko je u punoj penziji je potpuno opravdano, jer bi se tako punili i fondovi, odnosno, uz plaće bi se plaćali porezi i doprinosi, napominje Spahić.