Odluka CIK-a o popuni Doma naroda objavljena u Službenom listu: Sedam dana rok za biranje delegata

Foto: tv1.ba

Odluka Centralne izborne komisije (CIK) BiH o načinu raspodjele mandata u Domu naroda Parlamenta FBiH objavljena je u današnjem broju Službenog lista BiH.  

Ova odluka stupit će na snagu dan nakon objave, odnosno u subotu. Kako je ranije izjavio Branko Petrić, predsjednik CIK-a stupanjem na snagu ovog akta stvorit će se uvjeti da kantonalne skupštine u FBiH izaberu delegate za Dom naroda Parlamenta FBiH .

U uputstvu je objavljeno da „u roku od sedam dana od stupanja na snagu ovog uputstva, zakonodavna tijela svih kantona su dužna da izvrše izbor delegata i dostave rezultate glasanja Centralnoj izbornoj komisiji BiH.”

Prema odluci CIK-a delegati će biti brirani na sljedeći način:

– Kanton Sarajevo- daje devet delegata, od kojih tri Bošnjaka, tri Srbina, dva iz reda Ostalih i jedan Hrvat

– Tuzlanski kanton –daje osam delegata (tri Bošnjaka, jedan Hrvat, dva Srbina i dva ostala).

– Zeničko-dobojski kantona daje šest delegata i to tri Bošnjaka, te po jednog Hrvata, Srbina i iz reda Ostalih

– Unsko – sanski kanton daje šest delegata od kojih po dva Bošnjaka i Srbina, jednog Hrvata i jednog iz reda Ostalih

– Srednjobosanski kanton daje šest delegata od kojih su tri Hrvata te po jedan Bošnjak, Srbin i Ostali

– Hercegovačko-neretvanski kanton daje šest delegata od kojih su tri Hrvata , dva Srbina i jedan Bošnjak

– Kanton 10 izabrat će šest delegata i to tri Srbina, dva Hrvata i jednog Bošnjaka

– Zapadnohercegovački kanton birat će pet delegata i to tri Hrvata i po jednog Srbina i Bošnjaka

– Posavski kanton daje tri delegata i to po jednog Bošnjaka, Hrvata i Srbina

Iz stranaka okupljene oko “BH Bloka” (SDP, DF i NS) su najavili da neće učestvovati u raspodjeli mandata dok se mandati u Dom naroda FBiH raspoređuju prema Popisu stanovništva iz 2013. godine, jer, napominju, Ustav FBiH propisuje da se sva demografska izračunavanja vrše po popisu iz 1991. godine, sve dok u BiH ne bude okončan proces povratka raseljenih u njihove predratne domove, odnosno dok ne bude ispunjen Aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.