Par – nepar nije rješenje za zagađenje

Vlast bi trebala znati da se jeftinijom strujom može botriti i protiv zagađenja.Sarajevo se i jutros probudilo obavijeno gustom maglom i smogom. Stručnjaci po ko zna koji put ukazuju kako se problem aerozagađenja u Sarajevu, ne rješava u decembru.

Zastupnici Bh. bloka u Federalnom parlamentu iznijeli su niz mjera za zaštitu stanovništva i smanjenje štetnih emisija u vazduh. Neke od njih su smanjenje granice sa 400 na 150 za alarmiranje građana, smanjenje individualnih ložišta, popularizacija javnog gradskog prevoza, ali i sprovođenje osam mjera koje je prošle godine usvojila federalna Vlada.