Petrić: Stvorili su se uslovi za izbor delegata i uspostavu vlasti

Branko Petrić, predsjednik Centralne izborne komisije kazao je nakon današnje odluke o popuni Doma naroda Parlamenta FBiH da su se stvorili uslovi za izbor delegata u Dom naroda i uspostavu vlasti.

– Mi smo to uradili i pored toga što postoje sporenja da li to treba da radi CIK ili su to trebali da urade zakonodavci i ustavotvorci. Koristili smo sve principe da to uradimo poštivajući sve norme. Nismo uspjeli da uključimo državljane FBiH koji su stanovnici Brčko Distrikta – poručio je Petrić.

Petrić je kazao da će odluka stupiti na snagu dan poslije objave u Službenom listu BiH odnosno u naredna dva dana.  

– Ovo je opšti akt koji CIK donosi na osnovu ovlaštenja i zakona. Nije dozvoljena žalba Sudu BiH. A onaj ko ima pristup Ustavnom sudu može je osporiti i čekati odluku Ustavnog suda BiH – pojasnio je prvi čovjek CIK-a BiH.   

On je kazao da će dodatna objašnjenja o odluci biti dostavljena Ustavnom sudu BiH ako bude apelacije.

Suštinska razlika dva prijedloga koja su danas razmatrana je polazna osnova odnosno Popis. Petrić je koristio Popis iz 2013. godine. On je naveo da i ako to bude neko osporio, onda će se to morati riješiti zakonom.

Istakao je da prema trenutnom broju ima 14 delagata iz reda srpskog naroda. Petrić je ostavio mogućnost da će neki zastupnici možda i napustiti mjesta u kantonalnim skupštinama radi preuzimanja eventualno nekih drugih pozicija kad se vlast formira. Smatra da bi ta mjesta mogli zauzeti nedostajući delegati iz reda Srba.

– Ako se to ne dogodi, onda ćemo posebnim aktom riješiti popunu nedostajućih Srba, ali to je druga faza, zaključio je Petrić.