Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Fahrudin Radončić i drugi

Foto: fokus.ba

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Fahrudin Radončić i drugi, kojom je kao neosnovana odbijena žalba Tužilaštva BiH, te je potvrđena prvostepena presuda Suda BiH od 16.maja ove godine.

Žalba oštećene Azre Sarić odbačena je kao nedopuštena.

Prvostepenom presudom Suda BiH od 16. maja ove godine optuženi Fahrudin Radončić, Bakir Dautbašić, Bilsena Šahman i Zijad Hadžijahić oslobođeni su optužbe da su počinili krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela ili ometanje rada pravosuđa, davanja nagrade ili drugog oblika koristi, kao i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu.

Istom presudom oštećena Azra Sarić je s imovinskopravnim zahtjevom upućena na parnični postupak, saopćeno je iz Suda BiH.