Prošle godine prijavljeno 400 sajber napada na Zapadnom Balkanu

Foto: cdm.me

U 2017. godini na Zapadnom Balkanu je prijavljeno 400 sajber napada. Internet je, istovremeno, jedan od glavnih alata savremenih terorističkih organizacija za pronalaženje, regrutovanje i obuku novih članova. Kada je riječ o Zapadnom Balkanu, uloga interneta u procesu radikalizacije je očigledna, međutim lični kontakti su i dalje važni, posebno imajući u vidu  primjetno povećanje broja korisnika interneta i to od 66 do  81 odsto stanovništva, u zavisnosti o kojoj se državi radi, kazao je generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju Goran Svilanović na otvaranju konferencije za koordinaciju borbe protiv terorizma i sprječavanja i suzbijanja nasilnog ekstremizma u Jugoistočnoj Evropi,

“Za nas u Savjetu za regionalnu saradnju ovo je bila važna godina. Nastavili smo da postavljamo temelje za cjelovit pristup bezbjednosnoj saradnji u regionu i rješavanje preovlađujućih izazova u procesu regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi. Sajber bezbjednost je postala novo sigurnosno žarište i ozbiljan izazov na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou”, dodao je Svilanović.

Treća regionalna konferencija koju je organizovao Savjet za regionalnu saradnju (RCC), u saradnji sa Vladom i Ministarstvom unutrašnjih poslova Turske, zajedno sa Inicijativom za integrativno upravljanje unutrašnjom sigurnosti (IISG), otvorena je  u Istanbulu.

“Ovaj skup predstavlja nastavak aktivnosti nakon prošlogodišnje regionalne konferencije na ovu temu, održane u Sloveniji. Ovogodišnja konferencijia okuplja predstavnike nacionalnih vlada, međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa aktivnih u oblasti borbe protiv terorizma, sprječavanja i suzbijanja nasilnog ekstremizma u Jugoistočnoj Evropi, koji razgovaraju o unaprijeđenju saradnje i koordinaciji programa i aktivnosti”, navode iz Savjeta za regionalnu saradnju.

Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Turske Muhterem Indže otvorio je konferenciju i iskazao zadovoljstvo što je Istanbul domaćin opsežne regionalne rasprave o važnim pitanjima kao što su sajber sigurnost, radikalizacija putem interneta, sprječavanje nasilnog ekstremizma i kontrola malokalibarskog oružja, ali i mjesto za razmjenu dobrih praksi i iskustava u ovim oblastima.

“S obzirom da se radi o glavnim bezbjednosnim temama u svakoj od naših država, ali i globalno, smatramo da će konferencija doprinijeti sigurnosti naše zemlje, regiona i cijelog svijeta“, rekao je Indže.

Kako bi se na odgovarajući način pozabavili ovim izazovima, Savjet za regionalnu saradnju je naručilo studiju o sajber sigurnosti i radikalizaciji na internetu na Zapadnom Balkanu, koja će biti predstavljena na današnjem sastanku. Studija pod nazivom „Novo virtuelno bojno polje – Kako spriječiti radikalizaciju u sklopu kibernetičke sigurnosti Zapadnog Balkana“ daje sveobuhvatan presjek i analizu situacije u pogledu kibernetičke sigurnosti i radikalizacije na internetu u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji (šest ekonomija Zapadnog Balkana ili ZB6) kao i preporuke za unaprijeđenje ove oblasti. Studija takođe proširuje naše poimanje sajber sigurnosti izvan tradicionalnih uskih definicija, kako bi se obuhvatili internet napadi zasnovani na informacijama, sa fokusom na radikalizaciju na internetu.

Studiju je finansirala Evropska unija koja je tokom 2018. pokazala do sada najveću podršku boljoj bezbjednosnoj saradnji u regionu Jugoistočne Evrope, sa zakonodavnog kao i sa operativnog stanovišta, usmjerenu na određene sigurnosne oblasti od zajedničkog interesa.