Skupština KS u srijedu o Budžetu KS za 2019. godinu

Foto: Fena

U srijedu 30. januara 2019. godine sa početkom u 10:00 sati održat će se četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Zastupnici će razmatrati Informaciju o radu KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i Informaciju o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 03.10.2018.-31.12.2018. godine sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 01.10.2018.-15.01.2019. godine.

Pred zastupnicima je i Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu kao i Prijedlog Zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Zastupnici će razmatrati i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Na dnevnom redu je između ostalog i Prijedlog odluke o imenovanju Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo.