U Dnevniku TV1 gledajte: – Ambasador Hrvatske Del Vechio u centru diplomatskog skandala…

U Dnevniku TV1 gledajte:

– Ambasador Hrvatske Del Vechio u centru diplomatskog skandala
– Dan Preda u BiH – upozorenje političarima i zahtjev u slučaju “Dragičević”
– RS megafon Srbije na putu ka NATO