Usvajanje navika zdrave ishrane i redovne higijene kod mladih

Foto: Health Magazine

U organizaciji Udruženja za popularizaciju sigurne hrane u toku je realizacija projekta “Zaštita zdravlja i unapređenje kvaliteta života djece” kojeg pomenuto udruženje realizuje u prostorijama Doma za djecu bez roditeljskog staranja “Bjelave”.

Ovaj projekat je finansijski podržala Općina Centar i Evropska unija u BiH u okviru realizacije Razvojnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu koji implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Projekat koji je namijenjen štićenicima i osoblju Dječijeg doma na Bjelavama je podijeljen u nekoliko faza od čega prve faze projekta predstavljaju potrebne edukacije djece i osoblja, dok je završna faza  uspostavljanje HACCP (Hazard analysis critical control points)  sistema u kuhinji Doma, saopćeno je iz Općine Centar. 

Edukatori su profesori i asistenti s Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, magistri nutricionizma, HACCP eksperti, koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa učenicima. Četiri mjeseca će biti posvećeno radu i edukaciji djece i uposlenih u kuhinji, dok će dva mjeseca trajati obuka i edukacija odgajatelja u Domu.

– Sve edukacije su prilagođene starosnoj dobi i interesima djece tako da imamo tri grupe, do šest godina, do 13 i posljednja grupa do 18 godina. Naši edukatori dolaze u Dom i sa najmlađom populacijom rade sa njima razne radionice kako bi djeca u praksi upoznala koje su zdrave namirnice i grickalice, crtamo i pišemo na tu temu, pravimo tabele i piramide zdrave ishrane, dok sa vaspitačima, ostalim osobljem i starijom grupom djece iz Doma rade naši nutricionisti. Treća vrsta edukacije je ustvari  radionica koju obavljamo u kuhinji Doma čija je rekonstrukcija u toku, što predstavlja pripremu pred uvođenje HACCP sistema – objasnila je Merima Mašić, predsjednica Udruženja za popularizaciju sigurne hrane koja je i HACCP ekspert.

Ovo udruženje je tokom svog četverogodišnjeg rada provelo anketu među 4.000 ispitanika na osnovu čega je napravljena studija prehrambenih i higijenskih navika mlađe populacije do 18 godina. Dobijeni podaci su pokazali da su pomenute navike kod omladine jako loše. U gotovo 90 odsto slučajeva djeca ne doručkuju, velika većina jede nekvalitetnu užinu i konzumiraju gazirane sokove kao i prehrambene proizvode koji su štetni za njihov organizam.

Loša ishrana uzrokuje zdravstvene probleme u mlađoj dobi života dok loše higijenske navike mogu biti uzrok epidemije raznih zaraznih oboljenja. Uvođenjem HACCP sistema u kuhinji Doma dobija se pravilna i sigurna ishrana štićenika i osoblja, a usvojene metode povećavaju sigurnost hrane i podižu životne standarde u Domu na Bjelavama. Realizacija projekta je počela u septembru ove godine dok se završetak očekuje u martu 2019. godine, navodi se u saopćenju.