Konstituisan Predstavnički dom PSBiH: Krišto predsjedavajuća, Zvizdić i Radmanović zamjenici

Održana je konstituirajuća sjednica Predstavničkog doma Parlamenta BiH, na kojoj su novoizabrani zvaničnici položili zakletve i preuzeli certifikate. Izabrana je i predsjedavajuća i dva zamjenika, te su se poslanici izjasnili i o prijedlogu članova Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH.

 

Desila se i žestoka rasprava između SDA i SBB-a o izboru prvog zamjenika predsjedavajuće i glasanja za dva predložena kandidata, Denisa Zvizdića i Nermina Nikšića.

Nakon što rasprava nije odvela nigdje, privremena predsjedavajuća dala je pauzu od 15 minuta.
Nakon pauze nastavljena je sjednica, te su izabrana i dva zamjenika predsjedavajuće Krišto.
Za prvog zamjenika predsjedavajuće izabran je Denis Zvizdić (SDA).
Za drugog zamjenika predsjedavajuće izabran je Nebojša Radmanović (SNSD).
Nakon izbora zamjenika predsjedavajuće napravljena je nova desetominutna pauza kako bi novo rukovodstvo zauzelo svoja mjesta.
Poslije kratke pauze sjednica je nastavljena sa novim rukovodstvom Doma.
Nakon izbora rukovodstva Predstavničkog doma poslanici Predstavničkog doma Parlamenta BiH izabrali su i članove Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH.

Komisiju će činiti  14 članova: Halid Genjac (SDA), Staša Košarac (SNSD), Predrag Kožul (HDZ BiH), Branislav Borenović (PDP), Dženan Đonlagić (DF), Saša Magazinvić (SDP BiH), Dragan Mektić (SDS), Predrag Kojović (Naša stranka), Edita Đapo (SBB), Jakov Galić (SP), Nenad Nešić (DNS), Jasmin Emrić (A-SDA), Mirsad Kukić (PDA) i Aida Baručija (Nezavisni blok).

Nakon što je dnevni red iscrpljen, sjednica je završena.