VIK objavio rezultate analize vode u Kantonu Sarajevo

Foto: VIK Sarajevo

Voda u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP „Vodovod i kanalizacija“ (ViK) d.o.o. Sarajevo pod redovnom je kontrolom i svi uzorci su zdravstveno ispravni. Nema nikakvih promjena u kvalitetu vode, niti razloga za sumnju u kvalitet vode.

Iz ViK-a podsjećaju građane da to preduzeće posjeduje laboratoriju za kontrolu kvaliteta vode, koja svakodnevno vrši fizičko-hemijske i mikrobiološke analize uzoraka vode iz svih zona vodosnabdijevanja.

Laboratorija ViK-a, pojašnjava se u saopćenju, posjeduje sofisticiranu laboratorijsku opremu i stručne kadrove, tako da se osim osnovnih fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza, između ostalog vrše i analize na specifične polutante kao što su: mineralna ulja, poliaromatski ugljikovodici, pesticidi, metali, cijanidi, deterdženti i nusprodukti dezinfekcije i rezultati svih izvršenih analiza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode.

KJKP „ViK“ posvećuje veliku pažnju očuvanju kvaliteta vode i kontroli kvaliteta vode što se može vidjeti po obimu ispitivanja koje laboratorija provodi. Kontrolu kvaliteta vode osim laboratorije ViK-a vrši i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Iz ViK-a ističu da širenje dezinformacija o kvalitetu vode ide na štetu prvenstveno građanima kod kojih izaziva paniku i navodi ih na finansijske troškove zbog kupovine flaširane vode kao jedine alternative.