Jedan je dan – Gošća Bojana Škrobić Omerović, Forum Sarajevo Unlimited 2018