Jedan je dan – Gošća Danijela Ratešić Došen, Pravda za Davida