Jedan je dan – Gošća Elma Rahamanović, dizajnerica enterijera