Jedan je dan – Gošća Larisa Cerić, reprezentativka BiH u judou