Jedan je dan – Gošća Tamara Ljubičić, balerina NPS