Jedan je dan – Gošća Tatjana Sekulić – Preljević, izvršna producentica multimedije N1 BiH