Jedan je dan – Gost Hamid Kurjaković, predsjednik udruženja kuhara u BiH