Čovjek koji je prošle godine naučio preko 70 djece veslanju potpuno besplatno

Bosna i Hercegovina, iako je jako bogata rijekama, kajaško-kanu disciplina i nije toliko razvijena.

Ovaj sport se sveo na grupe entuzijasta koji bez podrške vlasti, njeguju ovaj sport.