Jedan je dan – Gošća Aida Hrnjić, predsjednica udruženja “Colibri”