Jedan je dan – Gošća Aleksandra Matić Tadić, udruženje “Motus Adulescenti”