Jedan je dan – Gošća Andrijana Copf, operacija Kino