Jedan je dan – Gošća Azra Likić, organizatorica vjenčanja