Jedan je dan – Gošća Maja Granić, glavna trenerica PK “Masters”