Jedan je dan – Gost Haris Plakalo, generalni sekretar EU pokreta u BiH