Mirsada Poturković – Sve je vise žrtava nesređenih porodičnih odnosa. Ko je u sistemu zakazao?