Konaković: Za više novca kojeg dajemo KCUS-u, očekujemo više usluga za pacijente

Foto: Arhiva

Iako je Vlada Kantona Sarajevo još 22. avgusta predložila dva nova člana za Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, federalna Vlada ovu tačku još ne stavlja na dnevni red. U UO KCUS-a imenovani su Ismet Gavrankapetanović, predsjednik, i Belma Kapo, članica, a prethodno su razriješeni Jasmin Kapetanović i Dželaludin Junuzović.

Ministrica pravde i uprave Vlade KS-a Lejla Brčić napominje da ni ona ne može dati precizan odgovor.

– Ako potraje još kratko ovo stanje, mislim da nećemo biti u potpuno normalnoj pravnoj situaciji. Jer, to što je KS, kao suvlasnik i suosnivač KCUS-a, delegirao svoje predstavnike u upravljačka tijela, mora biti potvrđeno od višeg nivoa vlasti, a to je federalna Vlada, što se ne dešava. Imamo informaciju da je federalni ministar (Vjekoslav Mandić, op. a.) promptno odreagovao i da je materijal uputio Vladi, ali federalni premijer još nije predvidio da ta tema bude na jednoj od redovnih sjednica, objašnjava Brčić.

Mandat traje

Iz Ministarstva zdravstva FBiH opet ističu “da je u toku procedura po prijedlogu Ministarstva zdravstva KS-a o razrješenju dva člana UO KCUS-a prije isteka mandata na koji su imenovani, te imenovanja nova dva v. d. predstavnika UO u ime KS-a”.

– Nakon što se razmotri dostavljeni prijedlog, Ministarstvo će poduzeti dalje aktivnosti u skladu sa zakonskim odredbama o razrješenju i imenovanju članova upravnog odbora zdravstvenih ustanova u svojini jednog ili više kantona i Federacije, pišu nam, podsjećajući na to da je članom 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti definirano da konačno razrješenje i imenovanje predsjednika i članova UO zdravstvene ustanove u svojini jednog ili više kantona i Federacije donosi Vlada FBiH na prijedlog federalnog ministra.

– Ponavljam, potraje li ovo, bojim se da se možemo naći u problemu i da se može postaviti pitanje validnosti odluka i formalno-pravno i suštinski, koje donosi UO KCUS-a u aktuelnom sazivu. Konačnu odluku bi morao dati sud. Desi se situacija da neka privremena imenovanja koja je zakon ograničio na tri mjeseca traju duže. Ombudsmeni su tada davali određena mišljenja i preporuke da su rukovodeći organi, koji su nakon isteka ta tri mjeseca donosili odluke, upitnog pravnog legitimiteta, ali su te odluke ipak opstale. Mora se omogućiti kontinuitet poslovanja određene institucije, govori Brčić, napominjući da se sada može reći da “imamo, u najboljem slučaju, pravno izazovnu situaciju”.

Špekuliše se da se u Vladi FBiH oteže s rješavanjem slučaja, zbog toga što bi uskoro trebala početi procedura izbora generalnog direktora KCUS-a.

Ministrica Brčić najavljuje da će, u svakom slučaju, kanton koji osporava legitimitet svojih trenutnih članova UO, “vjerovatno pokrenuti sudski postupak osporavanja tih ili bilo kojih drugih odluka a koje budu eventualno smatrao spornim u procesu”.

– Jer ima zastupnike koji nisu legitimni zastupnici njihovih interesa. Pri tome se ne smije smetnuti s uma da KS učestvuje u oko 75 posto ukupnog finansiranja KCUS-a, što je najveći finansijski udio, a time i interes u upravljanju, ističe Brčić.

Elmedin Konaković, predsjedavajući Skupštine KS-a i lider NiP-a, poručuje da se “još jednom demonstrira sila, još jednom se uskraćuje pravo da kao najveći finansijer kontrolišemo tokove novca, što može značiti veliki problem svim građanima KS-a”.

– Apelovat ćemo, iznova, da se urazume, da poštuju propise i zakone i da osnivaču hitno povjere mjesto predsjednika UO i mjesto jednog člana. Tražit ću od Vlade KS-a da se aktivno uključi u rješavanje ovog problema, da poduzme sve pravne radnje, kako bismo ostvarili svoja prava, kaže nam Konaković i dodaje da KS mora dobiti ono što mu pripada.

Na našu konstataciju da su KCUS-u odobrili veća sredstva nego ranije, Konaković ukazuje na primarni interes – zaštitu zdravlja građana KS-a i svih drugih.

– Nama nije cilj da se prepoznajemo na način da smanjujemo troškove KC-a i da napravimo problem u situaciji kada Sarajevo ima dovoljno sredstava da pojača i neke druge programe. No, podsjećam, osim što smo dali više novca, skupštinskim zaključkom smo i tražili od KCUS-a da vrati neke operacije koje trenutno ne rade. U oblasti ortopedije, na primjer, istražite, sugerišemo, koliko naše djece humanitarno skuplja novac da bi bilo operisano u Turskoj ili u nekim drugim zemljama, a ekipa ljekara u Općoj bolnici to može rutinski raditi. Jedan od naših zahtjeva za povećanje tranše je bio i ovaj. Dakle, izdvojili smo veći novac računajući da će novi predsjednik i članica nadzirati njegov utrošak, računali smo na razum i poštivanje zakona, samim tim pokazali da neki naši odnosi nemaju veze s interesom građana. Ali, očigledno je da oni smanjuju nivo usluga i sada postaje upitno gdje taj novac završava, naglašava Konaković.

​Nezadovoljni i u USK-u

Ministrica zdravstva USK-a Nermina Ćemalović demantuje tvrdnje o razrješenju sadašnjeg predstavnika tog kantona u UO KCUS-a.

– Priča se o tome, ali se to još nije desilo. U ime našeg kantona, bit će novi član, ali moramo prvenstveno izdefinisati naše međusobne odnose. I oko finansija i oko usluga. Oni nama stalno šalju pakete nekih obaveza koje imamo prema njima, ali nema nikakvih benefita u suprotnom smjeru, osim što postoji taj jedan član UO. Inače, sadašnji UO je na snazi do juna 2020, tvrdi Ćemalović, koja ne misli da je benefit to što se pacijenti iz njihovog kantona liječe u KCUS-u.

– Nije to benefit. Svaka usluga im je plaćena kao i svakom drugom centru i u bilo kojoj drugoj bolnici ovog nivoa, tvrdi Ćemalović.