Cinétracts: crno-bijelo svjedočanstvo protesta na PLJFF

Foto: Pravo Ljudski Film Festival / Cinétracts

Pravo Ljudski Film Festival počeo je sinoć. Dio programa je i izložba fotografija kolektivnog dokumentarnog rada Cinétracts, političkog projekta Chrisa Markera, Jean-Luca Godarda, Alaina Resnaisa i drugih reditelja koji su nastali iz želje da se sudjeluje u revolucionarnim dešavanjima 1968. Svaki od segmenata Cinétractsa je nastao korištenjem oko 30 metara 16-milimetarske filmske trake snimljene u crno-bijeloj tehnici bez tona (24 FPS), što je rezultiralo filmom u trajanju od 2 sata i 50 minuta. Filmovi su se mogli kupiti po tadašnjoj produkcijskoj cijeni od 50 franaka.

Distribuirani su izvan svih komercijalnih kanala, stihijski, ali sa željom da se dopre do najšire moguće publike, do svih koji su vjerovali u ideale protesta, do svakog studenta i studentice, radnika i radnice. Bili su način da se ponudi kritički i alternativan izvor “novosti”, da se kontrira zvaničnim medijima, direktno sa ulice. Ograničenja budžeta diktirala su estetiku i tehniku, ali i podsticala subverzivnost i invenciju. Danas ih vidimo kao oblik agit-propa, direktnog uključenja u revolucionarna događanja, arhivski dokument koji ne prestaje da opominje i nadahnjuje. Dio fotografija možete vidjeti u ovoj galeriji.

Fotografije odabrala: KUMJANA NOVAKOVA