Dijelovi Sarajeva koje ne biste prepoznali danas

Duh starog Sarajeva na izložbi koja posjetitelju daje priliku da mislima putuje u austrougarski i period Kraljevine Jugoslavije. Više od stotinu fotografija i dokumenata, daje nam sliku tadašnjeg grada, infrastrukturnog ravoja ali i svakodnevni život Sarajajlija.

Iz dokumenata saznajemo podatke o kretanju stanovništva, količini potrošenog materijala za popločavanje ulica, izgradnju vodovodne i kalizacione mreže, ali i, zanimljivo, koliko vina je potrošeno u Sarajevu pojedinih godina.

Tako saznajemo da je Saraejvo 1895. godine Imalo nešto više od 50 000 stanovnika a 1945. gotovo duplo više. Možda i više od tih podataka, govore situacije iz života i lica ljudi. Izložba je smještena u čuvenoj Despića kući, staroj više od 250 godina.

Danas je idealno mjesto za ovakvu postavku, jer  pored fotografija, atmosfreru nekadašnjeg Sarajeva možete osjetiti u sobama, gledajući originalne predmete stare sarajevske trgovačke porodice Despić.Fotografije i dokumenti koje vidimo na izložbi, prikupio je pravnik Kosta Mandić, rođeni Zeničanin, koji je do početka Drugog svjetskog rata bio zaposlen u Gradskom poglavarstvu grada Sarajeva, kao činovnik.

Iza sebe je ostavio bogatu kolekciju. Sarajevo danas moglo bi mnogo naučiti iz prošlosti, ali se danas slabiji učenici – poručuje Igor Radovanović, autor izložbe.