Prvi likovni festival FOKUS

U sklopu kulturne manifestacije 1. Likovni festival “FOKUS”, u organizaciji Udruženja za kulturu “Nova Svjetlost”, otvorena je izložba u Centru za mlade Grbavica. 

20 umjetnika iz Bosne i Hercegovine predstavilo je svoje radove, a samostalnu izložbu na ovom festivalu imao je i Taib Kovač.

Studenti Akademije likovnih umjetnosti na ovom festivalu su izlagali takođe svoje radove.