Dogs Trust “Škola za pse” u Banja Luci

Dogs Trust “Škola za pse” je program za edukaciju vlasnika i obuku pasa i primarno je locirana u Kantonu Sarajevo, a od prošle godine organizuje petosedmično gostovanje njenog stručnog tima u drugim regijama djelovanja Fondacije Dogs Trust.

Tim povodom boravili su i u Banja Luci.

Za gostovanje u Banja Luci koje je počelo 14. januara 2019. godine, a u skladu sa dostupnim vremenom, obuku će uspješno završiti 90 kandidata.

Svi programi sveobuhvatne podrške Fondacije Dogs Trust u BiH kreirani su tako da podupru efikasno, zakonsko i humano rješavanje problema napuštenih pasa, a “Škola za pse” direktno podupire zakonski Sistem za upravljanje populacijom pasa kroz preveniranje napuštanja pasa, što je i glavni izvor pasa na ulicama.