Gdje ne smijete nanositi parfem?

Kad se upoznamo sa nekim dovoljno je samo nekoliko sekundi da na tu osobu ostavimo dobar ili loš utisak, a tome će uveliko doprinijeti i naš miris, odnosno parfem koji koristimo.

Jednako kao što bi primjetili neugodan miris koji zaudara na znoj, isto tako će naši sagovornici osjetiti guše li se u oblaku našeg parfema.

Ono što je bitno za početak jeste da razlikujemo parfeme i toaletnu vodu.