Humanitarka Munira Džabija: Ne možete svima pomoći, ali ponekad i jedan osmijeh znači mnogo

Ljudskost ne poznaje granice. Munira Džabija nesebično, svakodnevno pomaže onima kojima je pomoć potrebna.

Sa svojim letećim ćilimom, kako naziva svoj automobil, stiže na mjesta na koje je nemoguće stići.

Kaže da ni sama ne zna koliko je porodica do sada pomogla, a samo u zadnja dva mjeseca ove godine, pomogla je više od 130 porodica.

Ističe da ne može svima pomoći, ali da ponekad i osmijeh znači mnogo. Nije važno koliko damo, važno je da smo pokazali dobru volju da budemo dijelom pomoći za nekoga.

Akcija Sjeme spasa trenutno je na čemu radi, te i dalje očekuje pomoć dobrih ljudi, ne samo u BiH nego i šire.