Kako pobijediti strah od vode i naučiti plivati?

Plivanje, zajedno sa atletikom i gimanstikom se ubraja u bazne sportove.

Neki nauče plivati prije polaska u školu, dok neki taj sport i strah od vode, koji je najčešći uzrok nesavladavanja plivanja, nikada ne prevaziđu.