Kako stvoriti i njegovati uspješnu emotivnu vezu?

Uzajamno povjerenje

Ukoliko je komunikacija na bilo koji način oštećena, svako od partnera ostaje sa svojim mislima i osjećanjima, povjerenje se narušava i polako se izdvajaju dva svijeta koja samo prividno žive u jednom. Posvećenost u odnosu uz narušenu komunikaciju i povjerenje nije moguća u svom autentičnom obliku.