Kako stvoriti i njegovati uspješnu emotivnu vezu?

Funkcionalni i fleksibilni mehanizmi prevazilaženja konflikta

Ovo je tema gdje se živjeli su srećno do kraja života i srećni parovi se ne svađaju stavlja na test. Srećni parovi se takođe svađaju, samo što uče kako da riješe svoje konflikte i spremni su da te tehnike cjeloživotno usavršavaju. Konflikt sam po sebi ne predstavlja oznaku nefunkcionalnog partnerstva, već dužina njegovog trajanja, učestalost i sadržaji koji ga kreiraju. Rast nije bezbolan proces, pa tako ni za partnerstvo. Neminovno, povremeno će se unijeti i negativne emocije i konflikti. Da je drugačije, moglo bi se posumnjati da partneri postaju nezaineteresovani jedno za drugo, a to je prva sigurna naznaka da odnos lagano “umire”.