Koje rizike trudnoća nakon 35.-te sa sobom nosi?

U današnje vrijeme se dosta žena odlučuje na odlaganje trudnoće i ostaje u drugom stanju iza četrdesete godine, a u svjetlu napretka medicine i poboljšanja zdravstvene zaštite, trudnoća u tim godinama postaje rutina. 

Međutim, takva trudnoća sa sobom odnosi i određene rizike.