Ljubav prema golubovima od malih nogu

Golubarstvo je jedan od simbola Sarajeva, obzirom da na ovom prostoru živi i autohtona vrsta goluba prevrtanera.