Saznajte da li bolujete od depresije

Premda je poznata u svim kulturama i civilizacijama, depresija je zasigurno važna odrednica našeg vremena i stiče se dojam kako danas poprima razmjere epidemije.

Bilježi se stalni porast broja oboljelih, ali je sve češća i među mlađim ljudima.

Od depresija je oboljelo oko 120 miliona ljudi širom svjeta i među vođećim je uzrocima invalidideteta u svijetu.

O uzrocima, simptomima, ali i liječenju depresije razgovarali smo sa dr. Rifatom Rijadom Zaidom.