Šta je hidžama i ko je sve može obavljati?

Hidžama kojom se izbacuje nečista krv iz ljudskog organizma, do jučer nepoznanica za mnoge – danas se praktikuje u skoro svim dijelovima svijeta, u različitim kulturama i religijama.

Iako se danas, čini se, ovom metodom liječenja bave mnogi, po zakonu hidžamu može obavljati samo ljekar.

Dr. Merim Omerhodžić je specijalista neurohirurg i jedina osoba u BiH sa certifikatom za liječenje tradicionalnom metodom puštanja krvi.