Marinko Umičević posjetio Olimpijski komitet BiH

![CDATA[

Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Rađo i generalani sekretar OKBiH  Said Fazlagić, primili su u prostorijama Olimpijskog komiteta BiH predsjednika Rukometnog saveza BiH Marinka Umičevića, generalnog sekretara Rukometnog saveza Republike Srpske Gorana Mirnića, direktora Rukometnog kluba Borac Banja Luka Vladimira Brankovića i potparola Rukometnog saveza Republike Srpske Slobodana Babića.

Predsjednik Rukometnog saveza BiH Umičević je informisao predsjednika OK BiH o trenutnoj situaciji u Rukometnom savezu BiH, te mnogobrojnim problemima na koje nailaze ali i mogučnostima koje se nameću kao rješenja problema 

Predsjednik OK BiH Rađo je upoznao čelnike Saveza sa nekoliko projekata koje stukovni sportski savezi BiH uživaju preko Olimpijskog komitet BiH, a sve u ciilju jačanja Rukometnog saveza BiH kao institucije, te ih pozvao da apliciraju na iste.

Rađo je upoznao goste sa radom i ostalim projektima Olimpijskog komiteta BiH. Također, u cilju prevazilaženja određenih problema, ponuđene su prostorije, ali i medijacija OKBiH na način kako je to OKBiH činio mnogo puta do sada i sa drugim savezima.

]]