(VIDEO) Migrantima dokazano ubistvo, ne i identitet – za TV1 Mustafa Ružnić

Nemoć pravosudno-policijskog sustava u BiH najbolje se vidi u slučajevu migranata, posebno onih u Unskosanskog kantona.

Dvojica migranata koji borave u Krajini, čije je učešće u ubojstvu dokazano i dalje se nalaze na slobodi.

Naime, nisu dokazani njihovi identiteti, pa kao takvi ne mogu ni biti zatvorski kažnjeni.