Oglašavanje

Direktor marketinga TV1:
Sadeta Vejzović
Tel: +387 33 719 941
Email: sadeta.vejzovic@tv1.ba


Marketing:
Tel: +387 33 719 941
Tel: +387 33 724 580 / 582
Fax: +387 33 719 940
E-mail: marketing@tv1.ba