Na osnovu ukazane potrebe Televizija jedan d.o.o. Sarajevo raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika, za poziciju:

Novinar/voditelj (m/ž) u redakciji revijalno zabavnog programa ( više izvršilaca )

Kandidat je obavezan ispunjavati sljedeće uslove:

– radno iskustvo na poslovima voditeljice/voditelja

–  sposobnost za samostalan i timski rad

–  poznavanje najmanje jednog stranog jezika

–  SSS ili VSS

–  izražene komunikacijske i organizacione sposobnosti

–  želja za napredovanjem i edukacijom,

–  kreativnost i sposobnost za usvajanje novih znanja,

–  prijatan glas i dobra dikcija

Prijavu, CV i motivacijsko pismo, možete poslati na mail: posao@tv1.ba ili putem pošte na adresu:

Televizija jedan d.o.o. Sarajevo

Bulevar Meše Selimovića b.b. (Villa Park)

71000 Sarajevo

sa naznakom: KONKURS ZA UPRAŽNJENO MJESTO; NOVINAR/VODITELJ U REDAKCIJI ZABAVNOG PROGRAMA

SHARE