Namjenska industrija u Federaciji doživjela je snažnu ekspanziju u prošloj godini.

U odnosu na 2014., kada je realizacija iznosila 120 miliona maraka za sve fabrike namjenske industrije, prošla godina završena je s prometom od 300 miliona.

Broj zaposlenih lani je povećan za 650. Za ovu godinu već su ugovoreni poslovi vrijedni 180 miliona maraka, a u privatnom sektoru oko 40 miliona.

Ono što je još važnije je domaćinski odnos Vlade, o čemu je ministar Nermin Džindić govorio u Temi TV1.

Taj odnos ogleda se i u odluci o reinvestiranju dobiti.

SHARE