Proizvođači krzna u našoj zemlji traže produženje prijelaznog roka za stupanje na snagu zabrane uzgoja životinja radi krzna za još deset godina – do 2028.

Inicijativa za izmjenu Zakona je potekla od nekolicine uzgajivača koji žele da nastave sa ovom djelatnošću koja im donosi profit i koje se ne žele tako lako odreći, a kao argument za produženje navode činjenicu da je krzno izvozni proizvod i broj radnih mjesta u ovoj industriji.

Šta misle proizvođači a šta oni koji se protive produženju roka, moglo se čuti na javnoj raspravi o predloženim izmjenama zakona koja je održana u Domu naroda BiH.

O ovoj temi, ali i stanju u tekstilnoj i kožarskoj industriji razgovarali smo s Jasminom Zejnilagić, sekretarom Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju Privredne komore FBiH.

SHARE