Deset milijardi maraka u BiH je u sivoj ekonomiji. Najvećim dijelom manifestuje se u angažovanju radne snage na crno, u obavljanju ilegalnih novčanih transakcija, te u nelegalnom prometu roba i usluga. Posljedice su – odbijanje stranih investicija i nekonkurentnost države.

SHARE