Udruženje poslodavaca podvuklo je crtu nakon javne rasprave o setu reformskih zakona održane u deset gradova FBiH. O zakonima o porezima na dohodak i doprinosima svakako se vodi javna rasprava, a poslodavci su iskoristili priliku da porazgovaraju o prijedlozima za izmjene važećeg Zakona o porezu na dohodak.

SHARE